Opdrachtformulier

Particulier Formulier
of Download (Klik Hier) Word File

Bedrijf Formulier
of Download (Klik Hier) Word File

NOTA: Dit formulier moet ingevuld zijn als de koerier de zendingen komt halen!

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene vervoerscondities 2002, laatste versie. Een exemplaar van deze voorwaarden zenden wij u desgevraagd kosteloos toe.